logo

وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

بررسی کنید دوستان خود را تا به چه بوده است!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

به من گوش کن

ارسال بیش از 10 پست فعالیت در یک روز

quest-open

تلاشگر پویش

انجام همه پویش ها حداقل یک بار

quest-open

نویسنده محبوب

دریافت بیش از 50 بازدید روزانه برای هر پست

quest-open

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست

quest-open

دوست یابی

ارسال 5 پیام درخواست دوستی

گروه های محبوب

گروه 2

5 عضو

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

سرمایه دار اعتبارات

سرمایه دار اعتبارات

دستیابی به بیش از 800 مورد از هر سه اعتبار

دانشمند فعال

دانشمند فعال

کمک برای تست ویژگی های شگفت انگیز جدید

مدیریت کننده

مدیریت کننده

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول 5 گروه

پویش جهانی

پویش جهانی

عضویت حداقل در 20 گروه مختلف

کاپ برنزی

کاپ برنزی

برنده رتبه سوم در رقابت انجام شده در جامعه