logo

وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

بررسی کنید دوستان خود را تا به چه بوده است!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

دوست یابی

ارسال 5 پیام درخواست دوستی

quest-open

تلاشگر پویش

انجام همه پویش ها حداقل یک بار

quest-open

نویسنده محبوب

دریافت بیش از 50 بازدید روزانه برای هر پست

quest-open

ویژه

پذیرفته شدن در گروه خصوصی

quest-open

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست

گروه های محبوب

گروه 2

5 عضو

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

کاربر طلایی

کاربر طلایی

ارسال بیش از 500 پست در حساب کاربری

جوینده الماس

جوینده الماس

دستیابی به بیش از 400 الماس اعتباری

جوینده طلا

جوینده طلا

دستیابی به بیش از 400 اعتبار طلایی

تلاشگر پویش ها

تلاشگر پویش ها

انجام موفقیت آمیز 100% پویش ها

کاپ طلایی

کاپ طلایی

برنده رتبه نخست در رقابت انجام شده در جامعه