logo

وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

بررسی کنید دوستان خود را تا به چه بوده است!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

کاربر دوستانه

پذیرش 10 درخواست دوستی دریافتی

quest-open

بیا صحبت کنیم!

ارسال یا پاسخ 5 پیام خصوصی

quest-open

برای جامعه

ارسال بیش از 40 فعالیت در گروه

quest-open

دوست یابی

ارسال 5 پیام درخواست دوستی

quest-open

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست

گروه های محبوب

گروه 2

5 عضو

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

کاپ طلایی

کاپ طلایی

برنده رتبه نخست در رقابت انجام شده در جامعه

جوینده طلا

جوینده طلا

دستیابی به بیش از 400 اعتبار طلایی

سرمایه دار اعتبارات

سرمایه دار اعتبارات

دستیابی به بیش از 800 مورد از هر سه اعتبار

جمع آوری کننده زمرد

جمع آوری کننده زمرد

دستیابی به بیش از 400 زمرد اعتباری

کاربر طلایی

کاربر طلایی

ارسال بیش از 500 پست در حساب کاربری